Územný plán, urbanistická štúdia

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

Na tomto mieste sprístupňujeme rozpracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu na pripomienkovanie verejnosťou, resp. dotknutými orgánmi.

Územný plán obce Michal nad Žitavou

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nová Ves nad Žitavou

Územný plán mesta Modrý Kameň - zmeny a doplnky č. 2

Územný plán obce Vieska

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Slaská

Zadanie na urbanistickú štúdiu obytnej zóny v Pezinku - blok 11-06
hore