Územný plán, urbanistická štúdia

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

Na tomto mieste sprístupňujeme rozpracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu na pripomienkovanie verejnosťou, resp. dotknutými orgánmi.

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Šoporňa

Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Povoda

Lukáčovce - zadanie

Svätý Anton - zadanie

Bzovík - zadanie

Lúčnica nad Žitavou - zadanie

Bíňa - zadanie
hore